Sloop muurresten

In door HBReageer op dit artikel

Morgen wordt er in de Welstandscommissie gesproken over de mogelijke sloop en verwijdering van archeologische resten ter hoogte van de Catharijnebaan.

De Commissie Welstand & Monumenten Oost heeft twee aanvragen tot advisering van de dienst Monumenten gekregen. De eerste is in het kader van de sloop van de Catharijnebak inclusief mogelijke resten van de noordwestelijke toren van kasteel Vredenburg en de kademuur uit 1950. De ander heeft te maken met de sloop van resten in het kader van de aanleg van de expeditietunnel van het Muziekpaleis. Deze komt naast de Catharijnekade, ter hoogte van Stafhorst.

De stadsbuitengracht, inclusief resten en delen van de oude stadsomwalling en de fundamenten van het kasteel, is een Rijksmonument. Verwijdering van archeologische resten die aan het kasteel of aan de kade toebehoren kan dus niet zomaar.

Er doet zich nu de curieuze ambivalentie voor dat de resten die onder het gesloopte muziekcentrum tevoorschijn zijn gekomen met grote behoedzaamheid worden behandeld, maar dat de nog onbekende fundamenten van het kasteel en de Catharijnepoort die in de weg liggen op voorhand al plaats zullen moeten maken.

De gemeente wil proberen zoveel mogelijk stukken van het kasteel zichtbaar te maken, maar zet vooral in op het laten zien van contouren, als onderdeel van de inrichting van de ruimte. Daar is wel wat voor te zeggen, als je ziet hoe fragmentarisch de overgebleven resten zijn.

Overigens weet men niet goed wat er ter plaatse in de grond zit. Er is weliswaar met een ground tracer (radar) en proefboringen onderzoek gedaan, maar nog niet voldoende gegraven. Waar het zit weet men wel. De dienst Monumenten wil daarom ook graag dat de expeditietunnel wordt aangelegd ter plaats van de spuikoker. Dan is de eventuele schade beperkt tot de aansluiting met de kelder van het Muziekpaleis. Of dat lukt is nog niet zeker.

In deze twee monumentenvergunningen wordt overigens niet gesproken over de geplande aanleg van de vergrote Vredenburg parkeergarage. Daarbij zal ook fors worden gegraven.

De gemeentelijke afdeling Monumenten moet een advies over deze monumentenvergunningen schrijven en neemt daarbij de adviezen mee van de Commissie Welstand en van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Daarna is er nog een uitgebreid traject waarop zienswijzen op het ontwerpbesluit kunnen worden ingediend.

Voor belanghebbenden bestaan er dan nog juridische mogelijkheden om het besluit aan te vechten. Gezien de perikelen rond de ontbrekende monumentenvergunning bij de sloop van het muziekcentrum kun je er van uitgaan dat er hier ook weer rechtszaken zullen gaan volgen.

[bewerkt: 27-11]

Reageer