Dominosteen

In Nieuws door HB2 Reacties

Op 1 september heeft er een rechtszitting plaatsgevonden waarbij de bouwvergunning voor woonwinkelcomplex De Vredenburg is aangevochten. De bezwaarmakers zijn Redevco (namens C&A), pensioenfonds metaalnijverheid (namens Bijenkorf) en KvO. De eerst twee partijen borduurden voort op bezwaren van zichtbaarheid van hun gebouwen, zoals ze al in een eerdere visieronde ook al hadden gedaan. Achterliggend idee is dat ze vinden dat dit gebouw hun commerciële belangen zou schaden. In dat gebouw zal vermoedelijk P&C worden gevestigd, dus ze krijgen een derde grote kledingzaak op steenworp afstand. Vervelend wellicht, maar geen doorslaggevende reden om een gebouw tegen te houden.Het verhaal van KvO (ik heb besloten hem voortaan op deze plek aan te duiden met De Terminator) is aanmerkelijk complexer. Door hem is luchtkwaliteit en fijnstof uit de hoge hoed getoverd. De rekenmodellen en getallen op basis waarvan effecten van het verkeer op de luchtkwaliteit in het stationsgebied zijn bepaald, zouden niet goed zijn. Het fijne weet ik er niet van. Het enige waar ik wel over durf te speculeren is de vertraging die dit zou kunnen opleveren. Want stel dat de vergunning nietig wordt verklaard, wat dan? Alles overnieuw? Dat zal Corio zeker niet kunnen accepteren. Dit gebouw is een dominosteentje dat moet worden omgeduwd. Zonder dit gebouw geen vernieuwing van Hoog Catharijne, geen herstel singel.
Het argument van de ondeugdelijke luchtkwaliteitberekeningen is bij de procedures in het stationsgebied tot nu toe nog niet opgevoerd. Het is daarom van groot belang hoe de rechter hiermee zal omgaan. Hier zal, net als bij de uitspraken over kappen ten behoeve van ondergrondse werkzaamheden, precedentwerking van uitgaan.

Het is vreemd dat over deze zaak in de pers zo weinig aandacht is. Terwijl er toch zoveel van af zal hangen, veel meer dan van de zaak over de ontbrekende monumentenvergunning. Afhankelijk van de uitspraak, die binnen twee weken wordt verwacht, zal Corio op zijn vroegst medio oktober met de bouw beginnen. Ik denk dat Corio en de gemeente met zweet in de handen afwachten.

[edit: voor de mensen die geen NRC hebben, er staat vandaag een artikel over De Terminator van maar liefst 2000 woorden op pagina 2. Grosso modo dezelfde strekking als het AD/UN-artikel van enige tijd geleden, met een paar nieuwe quotes en gezichtspunten. Over de kwestie die ik in deze post aansnijdt wordt niets gezegd.]

Reacties

  1. Hermen

    Als de terminator nog even doorgaat en de crisis van de banken (verder) doorzet, komt er helemaal niets meer van alle plannen.

  2. Henk

    haha…nou…dat zou wat wezen, dan hebben we voorlopig een mooi nieuw grasveld op het vredenburg. Het is allemaal inderdaad allemaal behoorlijk irrtant. Het wordt misschien tijd voor een ludieke actie om mensen als de terminator eens te laten zien dat niemand (behalve deze mensen zelf) echt blij van ze wordt.

Reageer