Rechter

In Nieuws door HB14 Reacties

Uit de NRC van vandaag: Rapp+Rapp neemt geen genoegen met de gang van zaken. Het bureau gaf aan niet te willen meewerken aan een schadevergoeding of compensatieregeling maar zal naar de rechter stappen.
Jaren geleden heb ik zelf eens mee-gejureerd bij een softwarebouw-wedstrijd. De uitkomst werd door de nummer twee aangevochten. De jury zou dingen over het hoofd hebben gezien. Los ervan of dat het geval was, we hebben voet bij stuk gehouden. Om twee redenen. Wij zijn de jury en bepalen op onze manier hoe we tot een winnaar komen. Ten tweede, de materie is niet hard, niet kwantitatief. Je moet interpreteren en scores toekennen. Allemaal heel arbitrair. Zolang de einduitkomst maar volledig wordt gedragen door de jury. En dat werd hij in ons geval. Dat is zeer belangrijk. We zijn toen ondanks zeer zware druk niet teruggekomen op ons besluit.
Hoe de (voorzitter van de) ontwerpjury heeft kunnen instemmen met deze draai is mij dan ook een volkomen raadsel.

[edit 21:00h] Juryvoorzitter bOb van Reeth heeft al te kennen gegeven dat ze vasthouden aan de oorspronkelijke keuze. Ja, dat ze zelfs twijfel hebben aan de uitvoerbaarheid van het VMX ontwerp. Hij zegt in een telefonisch interview bij Radio M Utrecht dat ze er veel werk in gestoken hebben, dat ze heel tevreden waren met de uitkomst en dat hij zich ‘serieus in het ootje genomen’ voelt. Hij geeft in datzelfde gesprek VMX een veeg uit de pan, omdat ze ondanks een negatieve beoordeling toch menen recht te hebben op de hoogste score.

Foto: Wethouder Stationsgebied Harm Janssen en Christian Rapp, tijdens de bekendmaking van de winnaar van de competitie. Rapp was er speciaal voor teruggekomen van vakantie.

Reacties

 1. Anonymous

  Wie zegt dat de jury heeft ingestemd met deze actie van de gemeente?Misschien zijn ze net zo verrast door dit nieuws als Rapp+Rapp zelf. Wat bOb van Reeth niet voorzitter van de jury voor bibliotheek++?

 2. Anonymous

  De jury is het helemaal niet eens met het omdraaien. Volgens juryvoorzitter Van Reeth is VMX genoemd vanwege de interessante visie, maar Van Reeth denkt niet dat het gebouw van VMX uberhaubt uitvoerbaar is op het Smakkelaarsveld. Zie: <>Alles over Utrecht<> en < HREF="http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/195090" REL="nofollow">RTV Utrecht<>

 3. Oskar

  Die jury moet zich nu gewoon schikken naar de gemeente, eerlijk is eerlijk: VMX heeft gewonnen. Die jury zorgt nu alleen maar voor onrust.

 4. Anonymous

  @ Oskar: het zou wat worden als de kenners het af moeten leggen tegen de ambtenaren! Dan had die hele wedstrijd niet gehouden moeten worden. Je vraagt gewoon 5 bureau’s om een prijsje te maken en de goedkoopste krijgt de opdracht.Als je ook maar iets geeft om architectuur, een goeie bibliotheek of een functionele bioscoop dan zou je nooit mogen zeggen wat je nu zegt.

 5. hb

  Een competentiestrijd? Als je wel de waardering van de jury gebruikt voor het berekenen van een gewogen totaalscore, maar je neemt vervolgens niet de eindkeuze van de jury over, dan moet je ook de jurybeoordelingen terzijde leggen en de hele ‘wedstrijd ‘ feitelijk ongeldig verklaren. Ik denk dat de heren Van Reeth en Rapp beide de gang naar de rechter moeten maken. Laat deze dan maar beslissen.

 6. hb

  Blijkbaar pakte de score op de factoren “juridisch” en “commercieel” beter uit voor VMX. Dit zijn waarschijnlijk geen criteria waar de jury zich over heeft gebogen, maar de inkopers van de gemeente. Anyway, het haalt mijn bovenstaande argument onderuit.Blijft over het fenomeen: playing by the rules. Mensen als Van Oosten hebben de gemeente zo vaak verweten dat ze zich niet aan de regels houden. Nu doen ze het wel, op autistische wijze bijna, en krijg je dit.

 7. hb

  @Agent D: wat is precies het doel van de website die je linkt en wie zit erachter? Ik kan er mogelijk een item aan wijden, maar nu roept de site eigenlijk alleen maar vragen op…

 8. ill-b

  Aardig interview over de kansen die Utrecht laat liggen. En je kan er zoiets moois van maken…!Verder denk ik m.b.t. VMX vs Rapp+Rapp dat in dit geval de ambtenaren een betere keuze maken dan de zg. kenners. Dat interview sluit daarop naadloos aan , durf eens iets “groots” (lees:VMX) neer te zetten in plaats van zo’n behoudend ontwerp al Rapp+Rapp.

 9. Anonymous

  Iedere stad bestaat uit 2 hoofdcomponenten: binnen en buiten. Niet iedere stad wordt als mooi ervaren. Parijs wordt als mooi ervaren omdat de boulevards zo mooi zijn aangelegd. De gebouwen staan strak in het gelid om de straten, pleinen en parken. Hoe de gebouwen er uit zien doet er nauwelijks toe, je kunt makkelijk een eigentijdse gevel naast een 19e eeuwse gevel plaatsen zonder de harmonie te verstoren. Kritisch beschouwd zijn echt mooie gebouwen in Parijs schaars, maar dat geeft niet omdat ze met zijn allen zulke fraaie buitenruimtes vormen. Allure is niet voor niets een Frans woord.In Nederland wordt in de stedebouw eerst bepaald wat de plek en het volume van de bebouwing zal zijn. Vervolgens gaat dit plan naar verkeersdeskundigen voor verdere invulling. Door de openbare ruimte niet als uitgangspunt te nemen voor het ontwerp van een nieuwe wijk of stad zijn ze zo oninteressant. Het zijn verkeersgebieden, geen verblijfsgebieden. Je gaat niet voor je plezier naar het Westplein, er zijn geen terrasjes bij het 24 oktoberplein. ‘Weg van de Verenigde Naties’ klinkt voornaam, het is de belangrijkste entree het centrum, maar het is geen boulevard. Er is geen geborgenheid, je voelt je er niet prettig. Het uiterlijk van Rapp+Rapp is niet erg opwindend, maar het Smakkelaarsveld wordt wel heel duidelijk afgebakend. Het wordt een plek waar je je geborgen voelt. Dat gaat met de door VMX gekozen vorm niet lukken, het park vormt daar een soort podium om de Bibliotheek++ te presenteren. Verder maakt het VMX op mij een oppervlakkige indruk, geen gebouw dat 3 à 4 eeuwen meegaat. Het is een ‘fast building’ zoals in ‘fast food’. Hij ziet er zelfs een beetje uit als een sandwich of broodje hamburger. Een ‘McBieb’

 10. Jan Maarten

  In mijn reactie hierboven is de eerste alinea is weggevallen. Ik plaats hem hier alsnog.@ Ill-b:Of Adri Duivesteijn gecharmeerd is van het VMX ontwerp en het de kwalificatie groots/allure zou willen geven weet ik niet. Of dit ontwerp groots wordt hangt van zoveel factoren af die nog helemaal niet duidelijk zijn. Het ontwerp is vluchtig, typisch zo’n gebouw dat de aandacht op zich vestigt door zich niet te voegen naar de omgeving. Dat is een misser en ik leg hieronder uit waarom ik dat vind.

 11. 47 a.d.

  Of het VMX ontwerp 3 a 4 eeuwen meegaat durf ik niet te zeggen. Maar mocht het er dan nog staan, dan mag het in ieder geval een monument heten.Het rapp+rapp ontwerp is wat dergelijke kwaliteiten betreft net zo spannend als het Gildenkwartier!

Reageer