Echt waar

In Nieuws door HB6 Reacties

Het bericht staat ook in de gemeentelijke [berichtenlijst], dus het zal wel kloppen. Bij het checken of ik niet op een ingewikkelde manier bij de neus werd genomen vond ik in de source van de mail van het persbericht dit: mailto:’redactie.architectuur@reedbusiness.nl’. Wat hebben die er nu mee te maken?!

Is dit echt een andere manier van punten optellen, en zo ja: who cares? Vorige week stond in de NRC dat architecten in toenemende mate weigeren mee te doen aan ingewikkelde en veeleisende Europese aanbestedingen die de overheid uitschrijft. Dit is natuurlijk koren op hun molen, en ik kan hen geen ongelijk geven.

Over het feit dat Rapp+Rapp afvalt zullen niet zo heel veel tranen worden geplengd. Dat VMX is verkozen komt voor mij in ieder geval als de spreekwoordelijke donderslag. In de presentatie leek het erop dat 3XN eigenlijk de goede tweede was. Niet dus.

Raar dat dit zo laat naar buiten komt. Men zou toch allang aan het rekenen moeten zijn aan de stichtingskosten van dit gebouw, want dit moet al heel snel naar de Raad. Of je rekent aan gebouw A of aan gebouw B moet toch veel uitmaken.

Anyway, nu even weer wat constructiefs. Hier de [website] en een [boekje] van VMX Architects met het plan. Hier wat de jury op 17 juli jl. schreef in haar rapport over de oplossing van VMX.

De meest radicale keuze werd gemaakt door VMX. Hun analyse van de opdracht en hun inzicht in de situatie maakte indruk op de jury. Hetzelfde gold voor de vorm waarin zij het programma hadden gegoten: een ‘capsule’ waaruit twee identieke vormen zijn gesneden die, een kwart slag ten opzichte van elkaar gedraaid, de binnenruimtes van de bibliotheek en de woningen vormen. De ruimtelijke kwaliteit van deze ruimtes was niet moeilijk voorstelbaar. Waardering had de jury ook voor de integratie van de verschillende functies, die toch op een heldere manier georganiseerd waren en voor de flexibiliteit en de variatie in de woningtypes. Dat deze visie toch terzijde gelegd moest worden lag aan de keuze die was gemaakt om de infrastructurele drukte op het maaiveld op te lossen door het gebouw in zijn geheel op te tillen. In een andere situatie was dit wellicht voorstelbaar geweest, maar op deze plek, met alle risico’s van sociale onveiligheid, vond de jury deze keuze onverdedigbaar. De ruimte onder het gebouw overtuigde niet als een prettige verblijfsplek en gaf geen vertrouwen dat het Smakkelaarsveld op deze manier een door iedereen druk gebruikt park wordt.

Ik denk dat dit gebouw Utrecht wel het beloofde icoon biedt. Maar wat een vertoning.

[toegevoegd di 20:59h] Christian Rapp liet vandaag op Architectenweb via een woordvoerder weten onthutst te zijn, mede omdat het bureau dinsdag pas, tegelijk met de pers, van de rekenfout op de hoogte is gebracht. “Wij wisten dit kennelijk als laatste. Zoiets hebben wij nog nooit meegemaakt en we weten hier dus even geen raad mee.”

Dan Leon Teunissen, oprichter en partner van VMX Architects, op dezelfde site. Hij is de aanstichter van de commotie door de score na te tellen toen hij terug kwam van vakantie. Quote: “Voor beide partijen is de manier waarop het gegaan is niet zo heel leuk.” Mm, ik herinner me nog levendig hoe een supporter van VMX de publiekspoll op dit weblog heeft lopen manipuleren. Ik heb dit hier nooit openlijk geuit, maar nu wil ik het toch gezegd hebben.

Als achtergrond: uitspraken van de voorzitter van de BNA over dreigende eenheidsworst in gemeentelijke architectuur vind je [hier].

Reacties

 1. Anonymous

  Hoe kan het zijn dat een rekenfout in de weging ervoor zorgt dat een plan dat voldoet aan de strenge eisen van de opdrachtgever wordt ingeruild voor een plan dat NIET voldoet aan de eisen? Een snelle rekensom leert dat VMX slechts 2/3 van de gevraagde vierkante meters realiseert. Daarbij parkeren ze ook nog eens ondergronds wat niet is toegestaan. Natuurlijk, VMX kan het ontwerp nog aanpassen, maar wat is het nut van ontwerpeisen en aanbestedingsregels als de gemeente ze zelf aan de laars lapt?

 2. scpace in seconde

  Ik vraag me de hele tijd af, waarom staat nergens (in de berichten van de Gemeente) welke selectiecriteria nu de doorslag gaven. Was dat de publieksvoorkeur? Utrecht herstelt het gunningsbesluit ten gunste van VMX. Geheel volgens de regels. Waar de regels echter niet in hebben voorzien is dat er een bureau was dat aanzienlijk meer moeite deed om haar plannen over het voetlicht bij het publiek te brengen. U raadt het al, dat was VMX. Had Utrecht hier niet zelf meer evenwichtige regels moeten stellen?Nu lijkt het dat het bureau dat het meest actief is geweest om de inspraak te mobiliseren door bijvoorbeeld een extra voorlichtingsavond over haar plannen te organiseren de nominatie verwerft. Vooral bij stemmingen via internet ontstaat vaak een vertekening door eenzijdige mobilisatie van stemmers. Utrecht schijnt dit niet voorzien te hebben. Is Utrecht te naief geweest in het bewaken van de inspraakprocedure rond het bibliotheekplan?Ad

 3. Laurent

  Ik dacht bij deze maquette aanvankelijk dat het over een nieuw soort keukenapparaat ging.Waarom bouwt men nooit meer eens iets wat er uitziet als een gebouw?

 4. Laurent

  Ik dacht bij deze maquette aanvankelijk dat het over een nieuw soort keukenapparaat ging.Waarom bouwt men nooit meer eens iets wat er uitziet als een gebouw?

 5. erik

  @laurentNooit? Hoe vaak bout men op verkeer? Een Keukenapparaat. Eén waarbij niet alleen films draaien, maar ook het verkeer rond de filmzalen. Mooie metafoor. Vraag me af wie in de gemeenteraad op 4 september een referendum voorstelt. Stukje democratische architectuur weg (Vredenburg), stukje architectuurdemocratie terug.

Reageer