3XN en R+R zijn favs

In door HBReageer op dit artikel

Woensdagavond was er een wat geïmproviseerde bijeenkomst in Cafe Hofman waar de zeven architecten die een visie op de nieuwe bibliotheek hebben ingeleverd tekst en uitleg mochten komen geven en in discussie gaan met het publiek. Ik citeer uit het [verslag] van Tardis dat hij op het SSC-forum heeft geplaatst.

Opvallend noemde hij het verschil in professionaliteit van de presentaties van de bureaus. Nielsen van 3XN en een medewerker van Rapp+Rapp maakten de beste indruk. SeaRCH maakte er een potje van door een Japanse medewerkster te sturen die een tenenkrommende voorstelling gaf.

Liesbeth van der Pol van DOK gaf aan dat ze hebben onderzocht dat de Utrechtse bevolking geen gebouw wil dat er uit ziet als een grote hoekige doos. Het groen van het Smakkelaarsveld zou bij voorkeur tot in de nieuwe bibliotheek moeten doorlopen, of op zijn minst vanuit het interieur te ervaren moeten zijn. Verder vond ze de busroute dwars door de bibliotheek een ‘krankzinnige’ randvoorwaarde, maar draaide dit minpunt om tot een pluspunt door de bus niet door een smalle buis te laten rijden, maar juist alle ruimte te geven zodat de rit door het gebouw vanuit de bus eerder een evenement dan een straf is. Tardis merkt in zijn verslag op dat hij zich prima kan vinden in deze analyse maar dat hij het vervolgens uitgesprokener ziet terugkomen in bijvoorbeeld het ontwerp van het Deense 3XN dan in dat van DOK.

De Deense projectarchitect van BIG hield een mooi verhaal over functies van het gebouw maar het resultaat is toch een nogal saaie buitengevel van een ‘dozig’ gebouw. Claus en Kaan kon ook niet overtuigen. Mooie woorden die eindigden in een schets van een nietszeggende ‘doos’. VMX heeft een ontwerp gemaakt dat is opgetild boven het maaiveld en dat Tardis aanduidt als een ‘dwingende vorm die opgetild van het maaiveld als een dreigende wolk boven de stad hangt’. Het publiek maakte daar een kwestie van door in te gaan op onoverzichtelijke hoeken waar junks en daklozen zich nestelen. Geen enkele architect kan zich permitteren de ogen te sluiten voor dit typische Utrechtse trauma.

Tardis concludeert na het alles aangehoord te hebben, en dat is ook in lijn met de uitkomsten van de Bouwput Utrecht mini survey, dat 3XN en Rapp+Rapp de hoogste ogen gooien.

Ik durf dan ook te voorspellen dat uiteindelijk tussen deze twee visies gekozen zal moeten worden en dat veel zal afhangen van de haalbaarheid en de kosten van de ontwerpen. Zaken die in deze fase geen rol spelen maar voor het College dat deze zomer een oordeel moet vellen des te meer. Nu draait alles nog om functie en esthetiek, allemaal heel veilig.

[klik] voor het verslag van Tardis. [klik] voor de mini survey.

Reageer