OV-Terminal update

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Hier wat highlights van de info-avond rondom de OV-Terminal. Projectmanager Marc Unger van Prorail gaf er tekst en uitleg. Buurtbewoners en betrokkenen vuurden vele vragen op hem af. Dat leverde een aardig compleet beeld op van wat er gaat gebeuren. Hier volgt het puntsgewijs.

– Op dit moment loopt de artikel 19 vrijstellingsprocedure voor een aantal aspecten van het plan die niet voldoen aan het huidige bestemmingsplan. Zienswijzen kunnen worden ingediend maar denk niet dat er veel aangepast zal gaan worden. Dit plan is al in 2006 door de gemeenteraad geaccordeerd en het ontwerp is definitief. Met de procedure voldoet men aan de wet, maar of het echt ergens toe dient vraag ik me af. Het kost allemaal wel klauwen met tijd. Deadline zienswijzen: 28 mei.
– Men probeert de bouw van de Rabobrug te integreren in de bouw van de OV-Terminal. Dit waren voorheen losse projecten maar gezien de samenhang is het nodig ze onder één regie (lees: Prorail) te brengen.
– In de eerste fase wordt de noordelijke halte van de tram vergroot en de zuidelijke wordt opgeheven en daarvoor in de plaats komt een kiss&ride plek, zoals dat zo mooi heet.
– De perrons van de oude Buurtsporen (de lage nummers) worden verbreed tot de standaard 9 meter. Dat betekent dat aan de noordzijde het station wat uitdijt.
– De fietsenstalling die daar onder ligt wordt dubbel zo groot.
– De bouw van de fietsenflat ter hoogte van het huidige streekbussenstation wordt maximaal vervroegd, om het grootste fietsenstallingprobleem van Nederland de baas te kunnen blijven.
– Het stationsgebouw wordt eerst uitgebreid aan de west-zijde, pas als dat gereed is wordt de bestaande bouw vernieuwd. Aan de westzijde wordt dan tevens aan het nieuwe busstation gebouwd. Op dat moment vindt ook de bouw van het Stadskantoor plaats, met andere woorden, de gehele westzijde is dan een enorm bouwterrein.
– Het nieuwe verhoogde stationsplein-oost, de verbinding met het nieuwe Hoog Catharijne wordt als laatste gerealiseerd. De schilderachtige patatstraat zal, met andere woorden, nog wel zes jaar blijven bestaan.
– Er is nog geen geld voor alle perronoverkappingen. Met name de westelijke overkappingen zullen mogelijk ontbreken bij oplevering. De overkappingen zullen overigens worden voorzien van zonnecellen.
– De intentie is om ook het grote golvende dak van zonnecellen te voorzien, maar of dat kan worden gefinancierd is nog de vraag. Prorail klopt daarvoor aan bij het Rijk. Op de vraag of er dan misschien kan worden nagedacht over een vegetatiedak (zo’n enorm oppervlak zet voor de stad tenminste zoden aan de dijk) bleek dat dit idee al veel eerder vanwege esthetische redenen is afgevallen. Erg jammer dat ze hiermee geen statement durven te maken. Er zijn namelijk erg veel voordelen aan zo’n dak: waterbuffering, de hal blijft langer koel en minder stookkosten in de winter, fijnstof afvangen, ga zo maar door. En het geitenwollensokkerige is er tegenwoordig wel af.
– Omwonenden moeten op geluidsoverlast rekenen. Maar dat is geen nieuws voor hen. Prorail wil zo goed mogelijk in overleg de werkzaamheden plannen zodanig dat de pneumatische hamers zo weinig mogelijk ’s nachts en in de weekenden klinken.
– De bouw begint volgend jaar en duurt tot 2014. Voor mensen die daarop niet willen wachten: er is een schattig bouwplaatje van de OV-Terminal verkrijgbaar.

Reageer