Andere accenten

In door HBReageer op dit artikel

De voortgangsrapportage die net uit is biedt een aardig inzicht in de – wat de naam al zegt – voortgang van de projecten, maar ook in voorzichtige verschuiving van enkele accenten, met name wat betreft duurzaamheid en groen. Dit zijn zaken die in het oorspronkelijke Masterplan geen rol speelden, maar nu eenmaal de trein op gang is gekomen en klimaat op nummer 1 van de politieke agenda staat, toch hun rol opeisen. In latere posts meer hierover.

Reageer