Nieuws van de schouw

In door HB2 Reacties

Veel nieuwe info was er deze avond niet. Hier volgt wat er voor mij uitsprong.

– Wat de sloopvergunning betreft van Vredenburg: deze is eigenlijk nog steeds niet rond! Er loopt toch nog steeds een hoger beroep bij de Raad van State (Ik dacht dat Van Oosten eieren voor zijn geld had gekozen, maar deze uitdrukking zal in zijn woordenboek niet voorkomen.) De RvS heeft nog geen zittingsdag vastgesteld en zolang dat niet is gebeurd mag sloop doorgang vinden. Er is door de rechter namelijk geen voorlopige voorziening (lees: opschorting sloop) ingesteld. Een rare situatie welbeschouwd.

– De asbestsanering van het muziekcentrum is in volle gang. Van binnen is de hele boel afgeplakt met plastic en wordt onder onderdruk gehouden. Er zit het nodige aan plaatwerk in dat eertijds is aangebracht om de brandwerendheid van al dat multiplex te verhogen. De sanering en daarna het strippen van het gebouw zal doorgaan tot de zomer. Overigens wordt ook de grote zaal gestript. Alle infrastructuur, kabels, noem maar op, gaat eruit! Men conserveert het houtwerk via een speciaal daarvoor neergezette klimaatbeheersingsinstallatie.

– Beelen Sloopwerken zal rond juni beginnen met de sloop van de betonconstructie van de schil. Ze werken van oost naar west, de Mediamarkt-traverse als laatste. Het beton wordt op het terrein vergruist tot iets wat ze granulaat noemen. Dat wordt afgevoerd. Totale omvang: 350 forse vrachtauto’s vol! Deze zullen rijden op tien dagen, verspreid over de tweede helft van het jaar. Op die dagen zal het druk zijn in de St. Jacobsstraat.

– De archeologische resten onder de kleine zaal staan allemaal los van de wanden en vloeren van het muziekcentrum en zullen bij het slopen niet worden geraakt. Althans dat werd zo uitgelegd. Maar als je buiten kijkt, waar vroeger de stalling was, dan zie je dat het beton op een aantal plaatsen rust op de kasteelmuur. Dus helemaal waar is die bewering niet.

– Bij de sloop zullen de “Hertzberger-onderdelen” speciaal worden opgeslagen om vervolgens weer te worden hergebruikt in het Muziekpaleis. Dit betreft met name de lamparmaturen en de halfronde balkons, zowel buiten als binnen. Overigens gaan ook alle Jugendstil-relikwieën van De Utrecht weer mee naar het Muziekpaleis. Iets waar ik helemaal niets van snap: ze hebben daar historisch en bouwkundig gezien niets te zoeken. Niet meer dan vals sentiment, waar ook de grote bouwmeester zelf zich niet aan durft of wenst te onttrekken.

– Het fietsgebouw met tienduizend stallingplaatsen dat gepland is boven het streekbusstation wordt eerder gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland. Duidelijk is dat het water aan de lippen staat. Men probeert de procedures versneld te doorlopen zodat het gebouw er al in 2009 kan staan. Haalbaarheid is voor een deel afhankelijk van de planning van Prorail, die dan immers op stoom is met de vernieuwbouw van de OV-Terminal. Overigens wordt er ook op het Smakkelaarsveld een tijdelijke fietsenstalling voor 2500 plaatsen gemaakt. Deze zou er over een jaar moeten staan.

– Er is nog geen voorstel van het College voor het dempen van de Catharijnebak. Dat de bak vrij snel zal worden gedempt is zonneklaar. De ruimte is hard nodig voor de sloop en bouwwerkzaamheden. Het aantal rijstroken zal dan fors worden teruggebracht. Nu zijn er op sommige plaatsen wel 12 naast elkaar. Het zal de nodige extra verkeersmaatregelen met zich meebrengen en de bereikbaarheid van het stationsgebied verslechteren.

Dat was het wel weer even.

Reacties

  1. Ronald

    Helemaal mee eens over die onderdelen van de Utrecht, Herbert.Waarom bouwen ze de Utrecht niet in het geheel na? Bijvoorbeeld daar bij het Ledig erf… Of straks ergens in de buurt van het Lombokplein?Hoe langer je die resten meesleept, hoe minder mensen er waarde aan hechten.

Reageer