Kasteelresten zichtbaar

In door HB1 Reactie


Op deze plattegrond van de kelderverdieping van appartementencomplex De Vredenburg kun je zien hoe men om de funderingsresten van kasteel De Vredenburg heen bouwt.

Ter verduidelijking: de rode lijn is de contour van het gebouw op straatniveau. De historische resten zijn lila gekleurd. De openbare fietsenkelder is precies tussen de fundamenten van de kasteelmuur en de grachtmuur gesitueerd. Als je over een jaar of vier vanaf de straat Vredenburg je fiets bewaakt wilt stallen, ga je met een hellingbaan naar beneden en dan zie je door kijkgaten aan de rechterkant stukken van de kasteelmuur. Uit deze tekening is niet op te maken of je er dan tegenaan kijkt of dat je het van bovenaf kunt zien. Ik kan me voorstellen dat een groot gedeelte schoongemaakt en van bovenaf verlicht zal worden. Pas dan krijg je een goed idee van de enorme omvang van het bouwwerk. Maar hoe dan ook, uit deze tekening blijkt dat niet.

Het recent opgegraven deel van oud-Utrecht dat ze De Teerling noemen (foto) bevindt zich oostelijk van de grachtmuur. Op die plaats komt geen kelder, wel een rijtje funderingspalen.

Als laatste een luchtfoto van de opgraving waarin ik de contour van het nieuwe gebouw op heb ingetekend.

(eigen foto’s, aangevuld met informatie van Arn Meijs/Corio)

Reacties

  1. Heather

    Great Info!< HREF="http://superfanta.blogspot.com" REL="nofollow"><>< HREF="http://graffegiraph.blogspot.com/" REL="nofollow"><>< HREF="http://fcdc.blogspot.com/" REL="nofollow"><>< HREF="http://sngmachine.blogspot.com/" REL="nofollow"><>

Reageer