Rabobrug 3

In door HB1 Reactie


Er is weer wat te melden over de voetgangers-/fietsbrug tussen Croeselaan en Moreelsepark, in de wandelgangen de Rabobrug genoemd, omdat de bank hem goeddeels (acht miljoen euro) betaalt en hij precies aansluit op hun kantorencomplex. Momenteel loopt er een inschrijving, maar het gekozen ontwerp zal niet eerder dan mei bekend worden. Wel is er net een inspraakronde achter de rug op basis waarvan het Integraal Programma van Eisen (IPvE, klik hier voor een pdf met een versie uit juli 2007) iets is aangepast. Zie ook deze post.

Het heeft geleid tot twee kleine aanpassingen. Het gaat om een betere formulering van de eisen voor toegankelijkheid van de brug voor gebruikers en om een toevoeging in de paragraaf over de vervoerscapaciteit van de brug. Er komt nog een aanvullend onderzoek naar stijgpunten in verband met het medegebruik van de fiets.

De gemeente heeft tien inspraakreacties ontvangen. Daarin werd onder andere gepleit voor fietsbare hellingen in aanloop naar de brug. Er is echter aan beide zijden onvoldoende ruimte voor hellingbanen die voldoen aan wettelijke normen. Een andere wens betrof een voorstel om fietsparkeren op de brug mogelijk te maken. Het budget voor de brug voorziet niet in die mogelijkheid. Er is wel veel stalling op andere locaties in de buurt gepland.

Het is de bedoeling dat mei een definitief ontwerp beschikbaar is voor de 275 meter lange brug. Over een jaar wil men starten met de oversteek die nog in hetzelfde jaar opgeleverd moet worden.

De brug ligt op de rand van het plangebied van het stationsgebied en de bouw ervan valt niet onder de regie van POS. Waaronder wel moet ik nu even schuldig blijven.

Reacties

  1. Lars

    Dan kun je een stuk eenvoudiger bij stalling Oost komen (die langer open is dan West – handig als je een latertje hebt buiten de stad).

Reageer