Aanpassingen ontwerp

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De gemeenteraad heeft vorige week bepaald dat het ontwerp van het brug- en van het poortgebouw over de nieuwe Catharijnesingel moet worden aangepast.

Hieronder volgt de tekst van de aangenomen Motie 3. Voor de volledigheid, een andere motie, die oproept om de rooilijn van 45 meter te respecteren over het hele singeltrace, zoals genoemd in amendement 55 van 4-11-04 op het Masterplan, werd verworpen. Dat zou een dermate grote vertraging opleveren dat daar weinig steun voor was.
Voor wie het allemaal abracadabra is: kijk even op het weblog van raadslid Gerda Oskam. Daar vind je een stukje heldere geschiedschrijving vanaf 2004 over dit aspect van de plannen.

Hier volgt de letterlijke tekst van Motie 3:

Constaterende:
● De raad heeft besloten dat het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel een van de belangrijkste elementen in het stationsgebied is.
● In de BOO/BPO Vredenburg die op 3 maart 2006 is ondertekend, afspraken zijn gemaakt over een stadskamer, een middengebouw en een bruggebouw.
● Op 20 september 2007 een voorlopig ontwerp voor de Catharijneknoop is gepresenteerd dat een invulling geeft aan de randvoorwaarden uit de BOO/BPO Vredenburg.

Overwegende:
● De sociale veiligheid bevorderd wordt door zoveel mogelijk lichtinval en sociale controle door aanwezigheid van mensen, winkels, woningen en andere functies;
● De beleving van het groen langs de singel in het voorlopig ontwerp door de Catharijneknoop onderbroken wordt;
● De randvoorwaarden in de BOO/BPO Vredenburg ruimte bieden voor aanpassing van het ontwerp.

Vraagt het college:
● Het ontwerp voor de Catharijneknoop te optimaliseren door:
▪ de beleving van water en groen langs de hele singel te continueren, ook voor het Muziekpaleis en de Catharijneknoop;
▪ meer transparantie in het definitieve ontwerp van de stadskamer, het middengebouw en het bruggebouw te brengen;
▪ aan beide zijden van de singel en de verkeersweg sociale veiligheid te garanderen door zoveel mogelijk functies in de plinten, zowel overdag als ’s avonds, met zoveel mogelijk (dag)lichtinval;
▪ het middengebouw als een rank beeldbepalend gebouw uit te werken, en ten aanzien van de hoogte rekening te houden met de toekomstige functies in relatie tot de kwalitatieve stedenbouwkundige context.
● Het definitieve ontwerp voor de Catharijneknoop aan de raad te presenteren.

Reageer