De Stek

In door HBReageer op dit artikel


De Stek, de gebruikersruimte voor dakloze drugsverslaafden aan de Van Seijpesteinkade – tussen het hotel en het spoor – is vandaag gesloten. Gaat het gebouw dan weg? Nee. Zijn er dan geen drugsverslaafden meer? You wish.
Nee, opgelost is het probleem niet, maar wel veel minder dan enkele jaren gelezen. Het stoppen van De Stek in de huidige vorm is blijkbaar zo belangwekkend dat RTL4 en de Volkskrant er bij stilstaan. De gemeente stelt dat de sluiting een mijlpaal is. De leefsituatie van verslaafden is verbeterd en de overlast is afgenomen. Het verstrekken van heroïne op medisch voorschrift en huisvesting van ruim 120 dakloze verslaafden in hostels, de woonvoorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen, waren daarbij belangrijk.

Na vijf jaar sluit dus deze gebruikersruimte. Een groot gedeelte van de clientéle heeft ergens anders een plekje gevonden. Een kleiner deel kan nu terecht in de bestaande gebruikersruimte aan de Catharijnesingel. Even het tunneltje door en de hoek om.

De Stek blijft wel behouden voor hulp en activering voor de doelgroep van verslaafden. Bureau Dagloon, nu gevestigd aan de overkant, trekt in het gebouwtje van De Stek. Daarvoor wordt het de komende tijd verbouwd. Bureau Dagloon is een uitzendbureau voor (ex) dak- en thuislozen. Via Bureau Dagloon kunnen zij een aantal dagdelen per week aan de slag voor korte klussen, waaronder het schoonhouden van het stationsgebied.

Ook zal de Stek activering en dagbesteding gaan bieden aan de gebruikers van De Singel. Het doel daarvan is deze dakloze verslaafden voor te bereiden op huisvesting. Daarnaast bekijkt de gemeente of er mogelijkheden zijn om in De Stek een maaltijdvoorziening aan te bieden. Deze voorziening is bedoeld voor de (ex)-daklozen die zich rond etenstijd in het centrum ophouden.

En wat hebben wij gewone mensen daar nu aan? Langzamerhand wordt het gebied wat leefbaarder. (Alhoewel het maar moeilijk schijnt te wennen als je er midden tussen woont.) Dat was ook terug te zien in het onlangs afgesloten jaarlijkse veiligheidsonderzoek van het Stationsgebied. Een langdurig neergaande trend lijkt nu te zijn omgebogen. Hopelijk kunnen die nare hoge hekken bij de Stationsdwarsstraat en de Westerstraat dan ook over een tijdje weer weg. Dat zou pas een mijlpaal zijn!

Reageer