Lobby

In door HB1 ReactieNaast de voordelen van een echte singel en levendigheid op straatniveau, houdt de bouw van de Catharijneknoop, met het kenmerkende organische Poortgebouw, ook een aantal bezwaren in. Met name de bewoners van Radboudveste, de grote grijze toren midden op HC, en de toekomstige buren van het Poortgebouw, proberen invloed op de plannen uit te oefenen en zijn een kleine lobby gestart. Geen moment te vroeg, want veel tijd rest er niet meer. Begin januari zal de gemeenteraad een beslissing gaan nemen.

Voorzitter van de vereniging van eigenaren en woordvoerder Paul Vergeer geeft aan dat hij het gevoel heeft dat bij de planvorming naar alle partijen in het HC-complex (lees: de commerciële) wordt geluisterd, behalve naar de bewoners. En dat zijn er nog aardig wat, in de woongedeelten bovenop de winkels en kantoren. De HC-plannen van de komende vijf tot tien jaar zullen hen namelijk niet onberoerd laten.

Vorige week is hij met enkele medestanders een lobby gestart en probeert hij in korte tijd zoveel mogelijk beslissers te bereiken bij de projectorganisatie en bij de politiek. Wat zijn dan de grieven? Met name de afmetingen van het Poortgebouw en de overkluizing doen de wenkbrauwen fronsen, aangezien er in alle oudere schetsen sprake is van kleinere gebouwen en een minder massieve overkluizing. Dit heeft ook in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling voor verwarring gezorgd.

Het ontwerp dat is gepresenteerd toont een gebouw van 114 meter lang, 12 meter diep en 43 meter hoog. Dat is hoger dan de omliggende winkelgebouwen en komt tot de onderste twee woninglagen van de Radboudveste. (Om een idee te geven: ook het nieuwe muziekpaleis en de bibliotheek op het Smakkelaarsveld krijgen deze hoogte. De Radboudflat is zo’n 80 meter hoog.)
De naastliggende overkluizing van het water en de Catharijnebaan wordt 70 meter lang. Daarin zijn twee oost-west-looproutes gesitueerd. De Stationsstraat wordt ook overkapt. Dat betekent dat er nogal veel overkapte ruimte met autoverkeer bijkomt. De bewoners zijn er bepaald niet gerust op dat dit een leefbaar gebied oplevert, ook al wordt beloofd dat op straatniveau economische activiteit zal worden geïntroduceerd.

De suggestie van de lobby dat het Poortgebouw maar wat lager moet worden (en wellicht ook korter) en het HC-toegangsgebouw aan het Vredenburg dan maar wat hoger, zal geen weerklank gaan vinden, mag ik hopen. Het verkleinde plein krijgt al te maken met hoge gevels rondom. Een nog massiever HC-gebouw maakt het plein donkerder en holler en zal de doodsteek betekenen voor de gezelligheid.

En dan de kwestie: krijgen we wel een echte groene singel terug als we besluiten zo’n enorm blok er bovenop te bouwen? We moeten vaststellen dat, wat er ook gebeurt, we altijd vast zullen zitten aan twee traverses. Een echt open ruimte rondom de nieuwe singel met vrije zichtlijnen is derhalve een illusie. Dus of het nu rood, groen, lang of breed wordt, we moeten er mee leven. Waar ik me oprecht zorgen over maak is of we niet teveel overkapt maar onverwarmd en winderig terrein gaan creëren onder het nieuwe HC waar straks geen hond wil vertoeven. Want wie wil er nu een winkeltje uitbaten in zo’n tunnel?

Als de plannen doorgaan zoals nu gepresenteerd dan zullen de onderste Radboudbewoners niet langer de Dom als decor van hun balkon hebben. Zicht op de Dom is een privilege waar een Utrechter erg aan hecht, onderschat dat niet. Kan het ontwerp van de Belle van Zuylen niet een kopie van de Dom worden, maar dan in glas en staal, een soort reserve-Dom met een Eifeltoren-lengte? Dan zal niemand in dit stadsie ooit meer kunnen zeggen dat ze ‘hem’ niet meer kunnen zien…

Reacties

Reageer