Peeping tom

In door HBReageer op dit artikel


De resten van de laatmiddeleeuwse wijk De Teerling zijn weer ondergeaard maar zullen niet worden verwijderd, ook al hebben ze geen formele status als monument. De aannemer van Corio (BAM?) zal doorgeven waar de funderingspalen zullen komen, zodat de archeologen controle houden op hoeveel van de funderingen echt weggehaald zal moeten worden.

Het idee is namelijk om dit stukje begraven Utrecht zo goed mogelijk te bewaren voor het nageslacht. Overigens zal daar niets meer van te zien zijn; wel van de kasteelmuren, die worden achter glas gezet in de fietsenkelder die daar ter plaatse komt.
Bij de opgravingen is naast de funderingen weinig aan losse vondsten gedaan. Het enige aardige was een klein kanon, zo goed als onherkenbaar door de roest.
De gemeente krijgt aardig wat kritiek op het feit dat ze de werkzaamheden achter een grote saaie schutting afgrendelen. Zelfs een kijkgaatje kan er niet vanaf. Dat is opvallend als je het vergelijkt met een aantal andere bouwprojecten, ook elders in het land. Het kunnen meekijken door de burger is een gratis stukje pr – daar moet je volop gebruik van maken. Eindelijk lijkt het kwartje gevallen te zijn. Er komen langs de blauwe schutting platformen met trapjes. Dan zijn dit soort capriolen tijdens zondagse wandelingen niet meer nodig.

Reageer