Fietsgebouw

In Nieuws door HB3 Reacties


Na vasthoudend klikken op de laatste vergaderagenda van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling heb ik eindelijk iets concreets gevonden over het voorgestelde fietsgebouw op het Smakkelaarsveld.
[edit in antwoord op de reacties:] De foto toont de situatie vanaf de stoep van FGH Bank. (Ik had even geen betere.) De dikke wilg is monumentaal (hoewel niet zo heel oud) en wordt in het ontwerp geïntegreerd. Dit doet me erg deugd want dat betekent dat deze ook straks aan het geplande haventje aldaar een landmark zal gaan worden. De overige bomen zijn vermoedelijk iepen en zijn qua leeftijd zodanig dat ze blijkbaar met kluit en al verplaatst kunnen worden. Volgens mij is dit ook een economisch motief. Een boom met een dergelijke lengte en leeftijd kost in de handel veel.

Hier de brief aan de gemeenteraad (ik zal het als ik even tijd heb nog gaan samenvatten):

Bij verschillende gelegenheden (raadsvragen, voorjaarsnota 2007, rondvraag cie.S.O.) heeft het college aangekondigd met een voorstel te komen voor een tijdelijk fietsgebouw op het Smakkelaarsveld. Het voorbereiden van het voorstel heeft meer tijd gekost dan verwacht. De aanvankelijk gekozen plek op het Smakkelaarsveld bleek om technische redenen (kabels en leidingen) niet geschikt. Bovendien bleek de financiering lastiger dan verwacht.

De tijdelijke fietsenstalling is nodig om het bestaande en het te verwachten tekort aan fietsparkeerplaatsen te verminderen. Tellingen uit juni 2007 geven aan dat het huidige tekort aan fietsstallingsplaatsen in het Stationsgebied ongeveer 4800 plaatsen betreft.
Daar komt bij dat wegens diverse bouwplannen nog meer fietsplaatsen in het gebied zullen verdwijnen. Gezien het feit dat het tekort aan fietsparkeerplaatsen leidt tot veel overlast van wild geparkeerde fietsen, is het laten voortbestaan van dit tekort tot aan de oplevering van de OV-terminal in 2013 niet aanvaardbaar. Incidentele bijplaatsing van klemmen in het openbaar gebied vindt ook nu al plaats, maar levert niet de gewenste aantallen op.

De voorgestelde locatie (zie kaart) biedt ruimte voor minimaal 2500 fietsen in een gebouw met twee lagen. 1500 plaatsen zijn bestemd om het huidige tekort te verkleinen. 500 plaatsen zijn bestemd ter compensatie van wildgestalde fietsen op het Vredenburgplein waar nu de bouwplaats is. De laatste 500 plekken dienen ter compensatie van gratis plekken die verdwijnen door o.a. bouwactiviteiten van ProRail bij de buurtsporen. Wanneer door de bouw van de tijdelijke fietsenstalling zelf openbare fietsklemmen worden opgeheven, worden deze fietsklemmen gecompenseerd in de te bouwen stalling.

Bij de bepaling van deze locatie is rekening gehouden met de bouwplannen voor de bibliotheek, de HOV-baan (inclusief tijdelijk traject), het tracé waar leidingen moeten worden aangelegd en de ruimte nodig voor tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de aanleg van de Vredenburgknoop.

Er is een taakstellend budget van 3,1 miljoen euro. De dekking is als volgt.
– 1.3 miljoen voorjaarsnota 2007/ programmabegroting 2008 (blz. 51 programma bereikbaarheid).
– 0,8 miljoen subsidie BRU
– 0,52 ProRail
– 0, 48 GREX Stationsgebied (post tijdelijke voorzieningen).
Op de plek waar het fietsgebouw komt te staan, staan 8 niet-monumentale bomen. Deze zullen worden verplaatst.. Eén monumentale boom is niet verplantbaar en deze wordt ingepast in het ontwerp.

Zonder procedurele complicaties verwachten wij dat het tijdelijk fietsgebouw najaar 2008 in gebruik kan worden genomen. Het tijdelijke fietsgebouw verdwijnt zodra de OV-terminal gereed is. Rekken en andere materialen van het tijdelijke fietsgebouw worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Onze inspanningen blijven erop gericht de tijdelijke tekorten op het gebied van fietsparkeerplaatsen in het Stationsgebied zo veel mogelijk op te lossen, waaronder het naar voren halen van de aanleg van het fietsgebouw bij Stationsplein oost. Wij streven er naar dat dit gebouw in 2010 in gebruik kan worden genomen en zullen u over de voortgang daarvan berichten.

Reacties

  1. JM Dalmeijer

    Zo te zien staan op die plek wel de mooie bomen die aan het Smakkelaarsveld een beetje sjeu geven. Ik voorzie een hoop gedoe met kapvergunningen en beroepsprotesteerders. Er is vast een betere optie mogelijk, zoals een tijdelijke fietsenflat pal boven het water.

  2. Imar

    Ik begrijp juist dat er geen bomen zullen worden gekapt (slechts verplaatst), en dat het gebouw wel degelijk voor ongeveer de helft boven het water komt te hangen?

Reageer