Boomjaren

In Nieuws door HB2 Reacties

Het Structuurplan Stationsgebied van december 2006 kent een groene paragraaf (2.6 voor wie het wil nalezen). Deze tekst staat bol van goede bedoelingen (“De groene kwaliteit van de bestaande groene plekken moet voldoende geborgd worden”), maar wordt nergens zo concreet als in de overige paragrafen van het plan: wonen, winkels en leisure.

Tijd voor dit weblog om paragraaf 2.6 van een kwantificering te voorzien. Ik beperk me nu tot de bomen in het singelgebied. Wat is er al verdwenen en wat zal nog moeten plaatsmaken voor de bouwers? (De leeftijden zijn schattingen.)

In april en juli zijn op en rond het Vredenburg 17 platanen, 1 iep, 1 linde, 2 Japanse notenbomen 3 paardenkastanjes, in totaal 24 bomen, gekapt. De platanen waren deels ouder dan 50 jaar. De handvol bomen die er nu nog staan heeft een zware aanslag op het wortelstelsel te verduren gehad.

Nu de singelplannen zijn gepresenteerd met detailkaarten is duidelijk hoeveel bomen moeten gaan wijken. Het water en de tunnelbak lopen niet op dezelfde plek, de bomen die nu de bak omzoomen staan eigenlijk in de weg. Dit zijn mijn schattingen op basis van waarneming ter plaatse:
– Tussen Willemsviaduct en HC-passage: 38 iepen met leeftijden tussen 15 en 30 jaar,
– Tussen HC-passage en Mediamarktpassage: eveneens 38 iepen met leeftijden tussen 15 en 30 jaar,
– Tussen Mediamarktpassage en Catharijneviaduct: 6 iepen van minstens 30 jaar,
– Tussen Catharijneviaduct en Paardenveld 16 iepen tussen 15 en 30 jaar,
– Smakkelaarsveld, op de route van HOV-baan: onduidelijk hoeveel er weg moet. Maar zeker 8 platanen van minstens 50 jaar, daarnaast wellicht nog 20 andere volwassen bomen.
– Paardenveld: onduidelijk, maar mogelijk 15 bomen van allerlei soorten van 20-50 jaar oud. Een honderdjarige (!) zomereik is daar afgelopen januari al verdwenen omdat deze zou zijn aangetast door zwam. Deze boom stond vroeger op de oever in de bocht van de stadsbuitensingel.
– Tussen Willemsviaduct en Geertebolwerk: daar zal ook gerooid moeten worden om het water weer doorgang te bieden. Hoeveel er weg moet durf ik niets over te zeggen.

Als ik dit optel komen we uit op een verlies van minimaal 4200 boomjaren in de komende, zeg, tien jaar. Om dit verlies teniet te doen moeten de gemeente en Corio zo’n 280 jonge bomen (15 jaar) terugzetten. Ik reken met ‘boomjaren’ omdat je op die manier ook het verlies van ruimtelijke en ecologische kwaliteit door het kappen van grote, volwassen bomen laat meewegen. (Er is zelfs iets voor te zeggen om dit aspect nog zwaarder mee te wegen, maar dan wordt de berekening wel complex.)

Ik heb wel eens opgevangen dat dat voor iedere gekapte boom er minstens een weer wordt aangepland in het stationsgebied. Dat is wel het minste wat mag gebeuren. Het woon-, parkeer- en winkelareaal wordt fors vergroot. Relatief gezien kun je zeggen dat het bomenbestand inbindt. Eigenlijk gek als je bedenkt dat de Utrechtse burger indertijd koos voor de groene visie. Het enige lichtpuntje is dat de nieuwe singel een brede vegetatie-oever zal hebben. Een strook met een, weliswaar beperkte, ecologische betekenis. Vredenburg en de nieuwe Stationsstraat krijgen een laanbeplanting. Maar het zal tientallen jaren duren voordat deze een stedelijke uitstraling krijgen die past bij het gebied en velen van ons zullen dat niet meer gaan meemaken.


Het woonwinkelgebouw De Vredenburg en het nieuwe HC-gebouw hebben verhoogde binnenpleinen met groen. Ook op het dak van het nieuwe singelgebouw staan boompjes geprojecteerd. Op computerplaatjes ziet dat er altijd prachtig uit. Maar de ecologische functie daarvan is echter gering en alleen bewoners hebben er profijt van. Veel meer dan decor is het niet.

In latere posts wil ik proberen deze analyse te projecteren op het complete gebied en ook te kijken hoe het er voor de dieren voor staat, als straks de singel en Leidsche Rijn volledig open water zijn.

[Edit: @Pascal: het is én een mooie stad én een groene stad. Dat bomen moeten plaatsmaken snap ik. Ik wil alleen voor de bewering dat er voor iedere gekapte boom een terug komt een nulmeting doen. Dat is wat mij betreft met deze post gedaan. Een mooie boom kost 100 jaar, een mooi gebouw 3 jaar. Dat duidelijk maken vind ik ook belangrijk.]

Reacties

  1. Pascal

    Mijn eerste reactie op dit weblog. Leuk geschreven, interessante informatie, weinig op aan te merken. Maar wat een gezeur telkens over die bomen. Er wordt een gigantische verbouwing georganiseerd, om de stad weer een representatief aanzicht te geven (want laten we eerlijk zijn, Utrecht wordt nu door velen toch als lelijke stad gezien), en je maakt je druk om een paar bomen. In Nederland worden wekelijks duizenden bomen gekapt, in bijna alle gevallen omdat het nou eenmaal niet anders kan. Pas als blijkt dat er géén groen terugkomt, is er (terechte) reden tot klagen. Laten we de bouwers en planners nu vooral ondersteunen, aan oponthoud en gezeur hebben we niets. Ik heb me om dezelfde reden ook enorm ge-ergerd aan je stukje waarin je over de Parade sprak.Oh, en wellicht worden de bomen gewoon verplaatst? Maar begrijp me niet verkeerd: voor de rest niets dan lof over deze site.

Reageer