Waterstalling

In door HB2 Reacties


Vandaag heeft het college ingestemd met de bouw van een grote tijdelijke fietsenstalling op het Smakkelaarsveld. Het gebouw zal twee lagen hebben en voor zeker 2.500 fietsen plaats bieden. Over naar verwachting een jaar zal het gebouw gebruiksklaar zijn. Dan zal eindelijk de trend van de groeiende fietsenchaos in het stationsgebied gekeerd kunnen worden.
De gemeente rekent voor dat er momenteel een tekort is van zo’n 4.800 plaatsen in het gehele stationsgebied. Maar het zal nog zeker duren tot de oplevering van de OV-Terminal in 2013 voor dat dit helemaal zal zijn weggewerkt. In de tussentijd neemt men provisorische maatregelen, zoals het vervangen van rekken door tweelaags varianten langs het Stationsplein.

Smakkelaarsveld, is daar dan plek?, hoor ik je zeggen. Ik begreep dat ze het gebouw boven het water zullen situeren. Niet fraai, wel effectief. Door de hoge kademuren en water dat door traliewerk in- en uitstroomt is het daar tamelijk unheimisch. Niets aan verloren.

Smakkelaarsveld gaat de komende jaren een slagveld worden. Er komt een HOV-baan, synoniem voor een dikke laag beton, dwars door het parkje. Je snapt wel wat er dan met de fraaie dikke platanen zal gebeuren. Het westelijke deel wordt bibliotheek en cultuurhuis.

De kosten van het tijdelijke fietsgebouw zijn maar liefst 3 miljoen euro, ruim duizend euro per rekje dus. Voordat de bouw begint moeten nog de bekende procedures worden doorlopen.

Reacties

Reageer