Welstand

In door HBReageer op dit artikel

POS is op bezoek geweest bij de Welstandscommissie om te praten over twee bruggen over de nieuwe singel: één ter hoogte van Mariaplaats en de ander ter hoogte van de Knipstraat. Om je even te helpen: Knipstraat is een zijstraat van de Daalsesingel en die loopt weer parallel aan de Catharijnebaan.

Ik citeer uit de reactie van de commissie over het Mariaplaats-brugontwerp: “Voor de Mariaplaatsbrug is ervoor gekozen een zo onopvallend mogelijke overbrugging – een boogbrug – te maken als verlenging van de Mariaplaats. Er wordt naar gestreefd om niets boven het wegdek te laten uitsteken. De voornaamheid ontleent de brug aan de spiegeling in het water.”
De commissie meent dat de Mariaplaatsbrug een interessante opzet is maar wil meer info hebben voor een definitieve uitspraak.

De reactie op het ontwerp voor de Knipstraatbrug is wel vermakelijk: “Bij de Knipstraatbrug is gekozen voor scheve hoofdrijroutes ten opzichte van het water, maar in beeld een haakse ligging. Boven de grond bepalen pilonen het beeld. Ook hier neemt de commissie de informatie ter kennisgeving aan. De beeldbepalende Knipstraatbrug moet afgewogen worden tegen de nondescripte bebouwing en toekomstige nieuwbouw. Zij vindt het een risico om de brug in te zetten als middel om de omringende architectuur op te waarderen; dit moet in de bebouwing zelf gevonden worden. Meer rust lijkt gewenst.”
Ik kon een kleine juich niet onderdrukken. Het lijkt erop dat de architect een statement probeert te maken. De welstandscommissie is ‘not impressed’ en verwijst het plan op subtiele wijze terug naar de tekentafel. Geen tweede Monicabrug in deze stad!

Nog iets over de bomen langs de singel ter plaatse: “Over de hele lengte van de singel met water worden bomen aangeplant. Ter hoogte van de Knipstraat wordt gedacht aan een zwaardere bomenstructuur (in vergelijking tot de rest) om het asymmetrische profiel terug te brengen. Platanen lijken hier het meest geschikt en worden verspreid op de top van het talud aangeplant.”
Platanen, ik was er al bang voor. Afijn, een plataan is een overlever. Misschien daarom toch maar het beste.

Om af te sluiten nog een opmerking over de geplande expeditietunnel voor het Muziekpaleis: “Naar aanleiding van het voorliggende voorstel geeft de commissie aan de ontwerpers mee dat zij zich zorgen maakt over de leefbaarheid van een aantal plekken, zoals van het voetgangerspad langs de expeditiestrook.”
Even voor jouw begrip: de expeditiestrook wordt aangelegd op werfniveau, langs de open singel. Het werfniveau is een belangrijk element van het singelontwerp ter hoogte van Daalsesingel, Muziekpaleis en HC. Volgende week zullen we het op de plaatjes ongetwijfeld gaan zien.

Reageer