Wetland

In door HB1 Reactie


In het kader van stedelijke natuurontwikkeling is een omvangrijk wetland aangelegd in oostelijk Lombok. Een grote variëteit aan waterminnende planten doet het goed op de schrale zandgrond. Ook de buikschuifpad en de vuurhagedis zijn gesignaleerd. De biologen zijn zeer in hun nopjes en in het najaar worden grote groepen fouragerende trekvogels verwacht.
Je begrijpt dat dit een grap is. Maar zo vreemd is het niet. Blijkbaar wordt maar liefst twee jaar lang de bodem gereinigd met een soort filtreersysteem dat in een hoekje van het terrein staat te pruttelen. Volledig afgehekt kunnen planten en dieren zich er ongestoord vestigen. En dan?
Vorig jaar zijn door gemeente, Bouwfonds MAB en het bestuur van de ULU-moskee plannen gepresenteerd voor de bouw van een moskee, een supermarkt, woningen, commerciële ruimten en een openbare parkeergarage op de Kop van Lombok. Uit de felle reacties vanuit de buurt bleek dat er weinig draagvlak voor de plannen was. Te pompeus, geen aansluiting met de wijk, een te grote visuele barrière richting Westplein. Begin dit jaar is een klankbordgroep van start gegaan om een advies over de plannen uit te brengen. Inmiddels is dat gedaan en de gemeente heeft zich erover gebogen. Er moet nog aan gerekend worden, maar er gaat in ieder geval een moskee komen, zo heeft de gemeente zonet beslist. Deze komt op de hoek van Kanaalstraat en Kanonstraat, precies waar de foto is genomen. Men wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw. Het ontwerp van de moskee is namelijk allang af.
De kop van Lombok grenst aan het stationsgebied. De plannen voor dat gebied moeten in harmonie zijn met een heringericht en groener Westplein en een aantrekkelijke aansluiting bieden tussen de wijk en de binnenstad.

Reacties

  1. Anonymous

    Helemaal eens met de inwoners van Lombok, hier moet gebouwd worden in een stijl die aansluit bij de wijk lombok……………geen ijspaleis!

Reageer