Kabels

In door HBReageer op dit artikel

De mannen van VolkerWessels telecom zijn gisteren neergestreken in de zandbak voor een grootscheepse opruiming. Een kleine honderd jaar aan telefoon- en andere draadjes wordt uitgeplozen en opnieuw gebundeld zodat straks de muziekpaleis-heipalen zonder zorgen de grond in kunnen. Als dat klaar is komen de mannen van Eneco. Er moet ook nog een pijp van de stadsverwarming worden gelegd. Maar dat is pas augustus. Fotoverslag volgt.

[edit:] Het college heeft positief besloten over het Convenant Ondergrondse Infrastructuur. Hierin staan de afspraken tussen gemeente Utrecht en veertien betrokken partijen over de aanpassing van de onder de grond liggende kabels en leidingen in het Stationsgebied in de komende jaren. Ik stel me zo voor dat in het singelgebied de aanpassingen enorm zullen zijn. Wat ik heb begrepen is dat de diepte – en dus de bevaarbaarheid – van de toekomstige singel voor een groot gedeelte wordt bepaald (lees: wordt beperkt) door alles wat in de grond zit en slechts tegen zeer hoge kosten kan worden verlegd. Donderdag zetten alle partijen er hun handtekening onder.

Reageer